e-mail: druk@jand.com.pl, 91-061 Łódź, ul. Nowomiejska 8

tel. 42 633 14 28, tel. 691 484 150

PIECZĄTKI NA POCZEKANIU

Faktura iBiznes na Linuxie

Aby uruchomić program pod linux'em (za pomocą programu wine) należy najpierw doinstalować dodatkowe składniki, z konsoli wpisujemy kolejno:

 

1. Instalujemy wine - aktualna wersja to 1.4-0 1.

2. Całkowicie usuwamy katalog: /home/*/.wine

3. Uruchamiamy w konsoli komendę: WINEARCH=win32 winecfg

4. Uruchamiamy w konsoli komendę: wget http://www.kegel.com/wine/winetricks

5. Uruchamiamy w konsoli komendę: sh winetricks corefonts tahoma msxml6 jet40 mdac28 art2kmin

 

wget http://www.kegel.com/wine/winetricks

sh winetricks art2kmin

sh winetricks corefonts

sh winetricks tahoma

sh winetricks msxml6 jet40 mdac28

 

(Opis opcji winetricks znajduje się pod adresem: http://wiki.winehq.org/winetricks)

 

Instalacja programu do fakturowania na linuxie.

Przechodzimy do folderu gdzie pobraliśmy instalację i wpisujemy w konsoli:

 

wine FakturaF_install.exe

 

jeśli instalowaliśmy z domyślnymi parametrami to program znajduje się w

/home/*/.wine/drive_c/firmatec

* - katalog aktualnie zalogowanego użytkownika

przechodzimy do tego katalogu poleceniem:

 

cd /home/*/.wine/drive_c/firmatec

 

i uruchamiamy program poleceniem:

 

wine FakturaF.exe