e-mail: druk@jand.com.pl, 93-574 Łódź, ul. Radwańska 65

tel. 42 633 14 28, tel. 691 484 150

PIECZĄTKI NA POCZEKANIU

Faktura iBiznes na Linuxie

Aby uruchomić program pod linux'em (za pomocą programu wine) należy najpierw doinstalować dodatkowe składniki, z konsoli wpisujemy kolejno:

 

1. Instalujemy wine - aktualna wersja to 1.4-0 1.

2. Całkowicie usuwamy katalog: /home/*/.wine

3. Uruchamiamy w konsoli komendę: WINEARCH=win32 winecfg

4. Uruchamiamy w konsoli komendę: wget http://www.kegel.com/wine/winetricks

5. Uruchamiamy w konsoli komendę: sh winetricks corefonts tahoma msxml6 jet40 mdac28 art2kmin

 

wget http://www.kegel.com/wine/winetricks

sh winetricks art2kmin

sh winetricks corefonts

sh winetricks tahoma

sh winetricks msxml6 jet40 mdac28

 

(Opis opcji winetricks znajduje się pod adresem: http://wiki.winehq.org/winetricks)

 

Instalacja programu do fakturowania na linuxie.

Przechodzimy do folderu gdzie pobraliśmy instalację i wpisujemy w konsoli:

 

wine FakturaF_install.exe

 

jeśli instalowaliśmy z domyślnymi parametrami to program znajduje się w

/home/*/.wine/drive_c/firmatec

* - katalog aktualnie zalogowanego użytkownika

przechodzimy do tego katalogu poleceniem:

 

cd /home/*/.wine/drive_c/firmatec

 

i uruchamiamy program poleceniem:

 

wine FakturaF.exe