e-mail: druk@jand.com.pl, 91-061 Łódź, ul. Nowomiejska 8

tel. 42 633 14 28, tel. 691 484 150

czynne w dni robocze godz. 9:00 - 17:00

PIECZĄTKI NA POCZEKANIU

 

Co powinna zawierać pieczątka firmowa?

Pieczątka firmowa przede wszystkim powinna zawierać dane zgodne z dokumentami rejestracyjnymi firmy.

Dane te obejmują:
 • nazwę firmy,
  - firma jednoosobowa: nazwa firmy, imię i nazwisko,
  - spółka: nazwa spółki, imiona i nazwiska wspólników,
  - inne jednostki pełna nazwa,
 • dokładny adres siedziby,
 • NIP i REGON
ewentualnie dodatkowo:
 • nr telefonu/telefonów i fax,
 • adres e-mail,
 • adres strony internetowej.

linuxpl.com